Госпрозрахункове стоматологічне відділення

Стоматологічне відділення-лікувально-профілактичний підрозділ, діяльність його направлена на профілактику стоматологічних захворювань, своєчасне виявлення і лікування хворих з захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.

Стоматологічне відділення є структурним підрозділом КНП «Дрогобицька міська поліклініка» ДМР. Стоматологічне відділення створено з метою надання стоматологічної допомоги дитячому та дорослому населенню м. Дрогобича, м. Стебника та навколишніх сіл.

 

Основними завданнями стоматологічної допомоги є:

 • Надання стоматологічної допомоги здоровим людям, направлених на консультацію лікарями поліклініки під час профілактичних оглядів.
 • Проведення санації зубів пацієнтам, у яких виявлено патологію під час профілактичних оглядів.
 • Надання невідкладної стоматологічної допомоги хворим, які звернулись безпосередньо до стоматолога чи до інших фахівців поліклініки.
 • Забезпечення консультативної стоматологічної допомоги хворим з іншою патологією за наявності супутньої стоматологічної патології.
 • Організація консультацій інших фахівців стоматологічного профілю хворим з патологією щелепно-лицевої ділянки.
 • Забезпечення кваліфікованого і своєчасного обстеження виявлених стоматологічних хворих і надання їм допомоги на ранніх стадіях захворювань.
 • Забезпечення правильного проведення експертизи тимчасової непрацездатності стоматологічним хворим.
 • Здійснення відповідно до показань своєчасної госпіталізації хворих стоматологічного профілю.
 • Проведення серед населення пропаганди санітарно-гігієнічних знань і виховання культури здоров’я щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я зубів і ротової порожнини.
 • Надання невідкладної допомоги хворим при ускладненнях загального характеру (непритомність, шок, колапс тощо).
 • Надання профілактичної та лікувально-реабілітаційної допомоги диспансерним хворим з патологією щелепно-лицевої ділянки.
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту