Відділення амбулаторної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим і дітям хірургічного профілю

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ АМБУЛАТОРНОЇ ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

    Амбулаторна вторинна ланка складається з таких кабінетів: кабінет зав. відділення; хірургічний кабінет дорослий  і дитячий; травматологічний кабінет дорослий і дитячий; кабінет проктолога; урологічний кабінет дорослий і дитячий; офтальмологічний кабінет дорослий і дитячий; отоларингологічний кабінет дорослий і дитячий; кабінет стерилізаційної; кабінет акушера-гінеколога; кабінет анестезіолога.

Всі кабінети входять до складу КНП «Дрогобицька міська поліклініка» ДМР.

Завідувач відділення – спеціаліст, який має спеціальну підготовку з відповідної спеціальності.

Контроль за роботою відділення здійснюється керівником поліклініки.

Лікарі  відділення співпрацюють з лікарями – спеціалістами іншого профілю і в першу чергу з сімейними  лікарями.

В своїй роботі лікарі відділення керуються Статутом поліклініки, посадовими інструкціями, даним Положенням, наказами, вказівками і інструкціями Міністерства охорони здоров’я та діючим законодавством.

Основним завданням відділу являється: надання кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги хворим дорослим і дітям з виявленою патологією в умовах поліклініки.

У відповідності з цим завданням лікарі відділу проводять:

–        регулярне проведення амбулаторного прийому за графіком, затвердженим адміністрацією поліклініки;

–        розробка і в відповідних випадках проведення організаційних і методичних міроприємств з раннього виявлення і профілактики захворювань;

–        динамічне спостереження дорослих і дітей до їх виздоровлення, ремісії або госпіталізації;

–        контроль за своєчасним виконанням діагностичних  і лікувальних процедур дорослим  і дітям, які знаходяться під наглядом лікарів;

–        своєчасне скерування хворих, при показах на ЛКК;

–        консультації дорослих та дітей за скеруванням інших лікарів-спеціалістів і в т.ч. вдома;

–        проведення експертизи тимчасової непрацездатності з видачею лікарняних листків згідно діючого законодавства;

–        проведення санітарно-освітньої роботи і гігієнічного виховання населення;

–        всі кабінети мають необхідну площу для розміщення, у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами і вимогами, а також медичне устаткування, інструментарій та інвентар;

–        лікування, проведене дорослим і дітям в амбулаторних умовах , повинно бути кваліфікованим, не спричиняти погіршення стану хворого, повноцінним, із відвідуванням хворого вдома  у випадку стаціонару вдома;

–        добір хворих для оперативного втручання в амбулаторно-поліклінічних умовах здійснюється травматологами, хірургами, проктологами, ЛОР, окулістами під контролем зав.відділенням;

–        медикаментами хворі забезпечуються, як за рахунок лікувально-профілактичних закладів так і через аптеки за власні кошти;

–        облік  дорослих та дітей, що перебувають на лікуванні, ведеться шляхом запису у журналах, щоденниках, а дані об’єктивного стану, діагностичних і лікувальних процедур, операцій та призначеного лікування у медичному паспорті амбулаторного хворого;

–        своєчасне скерування хворих при показах на МСЕК;

–        всі лікарі відділення користуються програмним забезпеченням  МІС

Askep net.

Зав. відділення звітується за відповідно затвердженими МОЗ формами документації щомісяця, щоквартально і щорічно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту