Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:
– направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
– направлення лікуючого лікаря;
– самозвернення.

Місце надання послуг:

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22.

Підрядники:

  1. КНП ЛОР «Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» – надання консультативно-діагностичних та лабораторно-діагностичних послуг у сфері діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, інших опортуністичних і супутніх захворювань.

Перелік обладнання:

– ваги медичні;

– глюкометр;

– тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

– термометр безконтактний;

– мішок ручної вентиляції легенів;

– пульсоксиметр;

– аптечка для надання невідкладної допомоги.

Обсяг медичних послу, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Тестування на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) осіб, які мають високий ризик інфікування ВІЛ та отримують доконтактну профілактику (ДКП), осіб із підозрою, в яких відбувся контакт з ризиком інфікування на ВІЛ (не пізніше ніж 72 години від моменту контакут) та отримують постконтактну профілактику (ПКП) протягом 28 днів, дітей до 18 місяців, що народилися від ВІЛ позитивних матерів.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

– загальний аналіз крові;

– загальний аналіз сечі;

– кількості CD4;

– вірусне навантаження ВІЛ в плазмі крові, у ВІЛ позитивних осіб, які отримують лікування антиретровірусними препаратами;

– виявлення нуклеїнових кислот (провірусна ДНК або РНК ВІЛ-1)  у дітей, які народилися від ВІЛ позитивних матерів віком до 18 місяців та серологічних маркерів ВІЛ у дітей старше 18 місяціввизначення HBsAg, антитіл до HCV;

– біохімічний аналіз крові (креатинін, трансамінази, глюкоза);

– дослідження на криптококовий антиген (CrAg);

– ліпоарабіноманнановий тест сечі на ТБ (LF-LAM);

– обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом;

– інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3. Взяття під медичний нагляд, проведення ідентифікаційного етапу, обстеження особи з позитивним ВІЛ-статусом, призначення антиретровірусної терапії (АРТ), профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій та здійснення клінічного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, ефективності АРТ та наявності побічних реакцій лікарських засобів, зокрема:

– консультування щодо переваг АРТ, позитивного впливу терапії на тривалість та якість життя, важливості безперервності й дотримання режиму лікування;

– видача антиретровірусних препаратів;

– проведення збору скарг, анамнезу, фізикального обстеження, скринінгу на туберкульоз;

– оцінка потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці;

– скринінг на поширені розлади психіки та поведінки;

– оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму прийому антиретровірусних препаратів.

4. Взяття під медичний нагляд дітей у віці до 18 місяців, народжених від ВІЛ-позитивних жінок, у яких діагноз ВІЛ знаходиться на стадії підтвердження:

– проведення постконтактної профілактики ВІЛ;

– консультування матері щодо безпечного годування замінниками грудного молока та можливості отримання державної допомоги (в тому числі, замінників грудного молока);

– проведення профілактичного лікування пневмоцистної пневмонії в амбулаторних умовах;

– організація проведення ранньої діагностики ВІЛ у дитини відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та призначення АРТ дітям з підтвердженим діагнозом ВІЛ.

5. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

6. Консультування членів родини і близького оточення людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ. Здійснення індексного тестування сексуальних та ін’єкційних партнерів, а також біологічних дітей віком до 18 років людей, які живуть з ВІЛ.

7. Консультування з питань планування сім’ї, репродуктивного, сексуального здоров’я та консультування щодо доступу до репродуктивних технологій.

8. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини та супровід ВІЛ-позитивних вагітних.

9. Організація та проведення медикаментозної доконтактної профілактики особам, які не інфіковані ВІЛ, але мають високий ризик інфікування, а також організація та проведення медикаментозної постконтактної профілактики, особам, які не пізніше 72 годин після контакту звернулися до надавача медичних послуг, та їм призначено 28-денний курс постконтактної профілактики, у встановленому законодавством порядку.

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту