Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;

направлення лікуючого лікаря;

вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

Підрядники:

1. КЗ ЛОР «Львівське обласне патолого-анатомічне бюро» – проведення патологогістологічних досліджень біопсійного та операційного матеріалів.

Місце надання послуг:

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22 кабінет № 303.

Перелік обладнання:

 • гнучкий відеогастроскоп;
 • відеопроцесор;
 • монітор;
 • освітлювач;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • мішок ручної вентиляції легенів;
 • ларингоскоп з набором клинків;
 • аптечка для надання невідкладної допомоги;
 • джерело кисню;
 • термометр безконтактний;
 • тонометр;
 • пульсоксиметр.
 • портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

Обсяг медичних послу, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта/пацієнтки.

3. Діагностична езофагогастродуоденоскопія для візуального огляду стравоходу, шлунку, в т.ч. огляд шлунку в інверсії, та дванадцятипалої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Езофагогастродуоденоскопія для візуального огляду стравоходу, шлунку, в т.ч. огляд шлунку в інверсії, та дванадцятипалої кишки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.

5. Виконання поліпозиційної біопсії для оцінки за системами «OLGA»/«OLGIM» (оперативні системи оцінки гастриту) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, куті шлунку, у тілі шлунку по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунку.

6. Вимірювання вистеленого циліндричним епітелієм стравоходу (CLE) згідно з Празькою класифікацією «C&M».

7. Забезпечення місцевої або загальної анестезії.

8. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час езофагогастродуоденоскопії.

9. Оформлення заключення та протоколу ендоскопічного втручання одразу після його проведення у повному обсязі з використанням стандартної термінології та класифікацій.

10. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

11. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

12. Запис результатів обстеження (фото/відео фіксація) на цифровий носій пацієнта/пацієнтки (за бажанням).

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту