Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря осіб із встановленим діагнозом F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».

Місце надання послуг:

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 20.

Перелік обладнання:

– ваги медичні;
– глюкометр;
– тонометр;
– термометр безконтактний;
– пульсоксиметр;
– мішок ручної вентиляції легенів;
– аптечка для надання невідкладної допомоги.

Обсяг медичних послу, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Організація лікування осіб із розладами психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів препаратами замісної підтримувальної терапії.

2. Складання плану лікування:

– оцінка стану та потреб пацієнта/пацієнтки;

– розробка плану спостереження та лікування;

– оцінка прихильності до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування, та проведення відповідного коригування плану лікування;

– оцінка соціального статусу та соціальних проблем пов’язаних із вживанням опіоїдів.

3. Видача препаратів для їх прийому під безпосереднім контролем надавача послуг за місцем надання медичних послуг, для самостійного прийому або для прийому під час госпіталізації пацієнта/пацієнтки.

4. Моніторинг лікування:

– контроль своєчасності та регулярності відвідувань надавача послуг відповідно до плану лікування;

– моніторинг виконання направлень для отримання інших послуг та врахування їх результатів;

– відслідковування побічних реакцій та ефективності препаратів ЗПТ, включаючи перегляд індивідуальних доз;

– врахування особливостей взаємодії препаратів ЗПТ з іншими лікарськими засобами, у тому числі антиретровірусними;

– протитуберкульозними, знеболювальними препаратами, антидепресантами тощо;

– проведення тесту сечі на наявність в організмі хворого інших наркотичних засобів ніж ті, що призначені лікарем.

5. Скринінг психічних розладів, в тому числі:

– скринінг на наявність депресії, тривожних розладів, розладів особистості та посттравматичних стресових розладів, який здійснюється як на початку лікування, так і регулярно під час лікування;

– скерування пацієнта/пацієнтки для подальшої діагностики та встановлення діагнозу у випадку позитивних результатів скринінгу, у разі такої необхідності.

6. Скринінг на ТБ, ВІЛ і вірусні гепатити та направлення для діагностики та лікування.

7. Консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, вірусними гепатитами, інфекціями, що передаються статевим шляхом, передозувань та ризиків, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин.

8. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

9. Інформування пацієнтів щодо можливості отримання соціально-психологічних послуг, визначення потреб у таких послугах та скерування до місць їх надання.

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту