Програма медичних гарантій. Які лабораторні обстеження у КНП “Дрогобицька міська поліклініка” ДМР можна отримати безкоштовно?

24 Травня 2022

Згідно Програми медичних гарантій подаємо перелік безкоштовних лабораторних досліджень,  які проводяться в лабораторному відділенні КНП «ДМП» ДМР, а саме:

Клініко-гематологічні дослідження проводяться безкоштовно кожного дня з 8.15-10.00 (каб. 310а)  по скеруванню від сімейного лікаря або лікаря вузької спеціалізації.

 гематологічні дослідження

 

Визначення гемоглобіну.

Швидкість осідання еритроцитів.

Підрахунок кількості лейкоцитів.

Підрахунок кількості еритроцитів.

Лейкограма.

Підрахунок кількості ретикулоцитів.

Підрахунок кількості тромбоцитів.

Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю.

Дослідження крові на наявність малярійного плазмодію, тропічних гельмінтів.

Визначення часу кровотечі.

Час згортання крові.

Визначення гематокриту.

Визначення осмотичної резистенції еритроцитів

 

загально-клінічні дослідження

 

Опис загальних властивостей сечі.

Визначення відносної щільності сечі.

Визначення реакції сечі.

Виявлення білка в сечі.

Виявлення глюкози в сечі.

Виявлення кетонових тіл в сечі.

Виявлення білірубіну в сечі.

Визначення білка в сечі.

Визначення глюкози в сечі (добова).

Мікроскопія осаду сечі.

Проба Зимницького.

Кількісний підрахунок форменних елементів сечі по Нечипоренку.

Опис загальних властивостей простатичного соку.

Мікроскопія нативного препарату простатичного соку.

Мікроскопія пофарбованого препарату простатичного соку (по Граму).

 

 паразитологічні дослідження

 

Копрограма.

Дослідження калу на яйця глист методом збагачення.

Мікроскопія калу на найпростіші.

Мікроскопія калу на стронгілоідоз (по Берману).

Дослідження відбитку або зішкрібу з перианальних складок на гострики.

Мікроскопія калу на опісторхоз.

Реакція на приховану кров в калі.

 

дослідження харкотиння

 

Опис загальних властивостей харкотиння.

Мікроскопія нативного препарату харкотиння.

Мікроскопія пофарбованого препарату харкотиння.

Дослідження харкотиння на КСП.

 

Біохімічні та імунологічні дослідження проводяться безкоштовно по Е- направленню з  обов`язковим записом на чергу у сімейного лікаря або лікарів вузької спеціалізації з  вказаною датою здачі венозної крові в процедурному кабінеті (каб.107) з 8.00-10.00

біохімічні дослідження

 

Визначення загального білка.

Визначення альбуміну.

Визначення креатиніну.

Визначення креатиніну+рШКФ.

Визначення кліренсу ендогенного креатиніну (проба Реберга-Тареєва)

Визначення сечовини.

Визначення сечової кислоти.

Тимолова проба.

Визначення загального холестерину.

Визначення бета-ліпопротеїдів.

Визначення тригліцеридів.

Ліпідограма.

Визначення глюкози.

Визначення тесту толерантності до глюкози.

Визначення серомукоїдів.

Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові.

Визначення загального кальцію.

Визначення заліза.

Визначення ЗЗЗЗ, % насичення трансферину.

Визначення активності аспартатамінотрансферази (АСT).

Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛT).

Визначення активності лужної фосфатази.

Визначення  активності ГГТП.

Визначення активності альфа-амілази.

Визначення активності лактатдегідрогенази(ЛДГ).

Визначення активності креатинкінази (КК).

Визначення активності холінестерази.

Визначення протромбінового часу, ПІ, МНВ.

Визначення фібриногену загального.

Визначення тромбінового часу.

Визначення активованого часткового тромбопластинового часу.

Визначення мікроальбуміну сечі.

 

імунологічні дослідження

 

Визначення антистрептолізину-О.

Визначення С-реактивного білка.

Визначення РФ.

Визначення групи крові.

Визначення резус фактора.

Визначення антирезус-антитіл.

Визначення групових гемолізинів.

Виявлення HBsAg та anti HCV експрес-тестами.

 

У зв`язку з реорганізацією шкірно-венеричної служби з 9.05.2022р. серологічні та бактеріоскопічні дослідження проводяться по Е-направленню на базі лабораторного відділення КНП « ДМП» ДМР з 10.00-14.30 (каб. 310а)

бактеріоскопічні, серологічні дослідження

 

Визначення LE- клітин

Визначення кріоглобулінів

Визначення акантолітичних клітин

Визначення в урогенітальних мазках ET, PT – включень в клітинах

Визначення в урогенітальних мазаках мікрофлори, тріхомонад, гонококів, гарднерел, грибкової інфекції

Визначення методом мікропреципітації – сифілісу

Забір біоматеріалу на визначення пат. грибка

Забір біоматеріалу на визначення демодексу

Забір матеріалу для посіву на визначення кандидозу.

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту