Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • самозвернення до лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога-терапевта, лікаря-стоматолога-хірурга, лікаря зубного, лікаря-хірурга щелепно-лицевого;
 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря.

Місце надання послуг: 

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 11.

Перелік обладнання:

У закладі:

 • система рентгенівська діагностична та/або дентальний рентген апарат;
 • портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

За місцем надання медичних послуг:

 • стоматологічна установка;
 • стоматологічне крісло пацієнта;
 • набір інструментів для проведення трахеотомії;
 • мішок ручної вентиляції легенів;
 • аптечка для надання невідкладної допомоги;
 • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
 • термометр безконтактний.

Обсяг медичних послуг, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

 1. Проведення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров’я відповідно до підходів ВООЗ в рамках ургентної стоматологічної допомоги у дорослих, ургентної та планової у дітей.
 2. Надання ургентної стоматологічної допомоги дітям та дорослим.
 3. Надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування).
 4. Проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям (внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографії).
 5. Організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства.
 6. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування (за винятком загального знеболення) під час надання ургентної стоматологічної допомоги дітям та дорослим та планової стоматологічної допомоги дітям до 18 років (крім ортодонтичних процедур та протезування).
 7. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
 8. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.
 9. Проведення хірургічних втручань під час надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям.
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту