Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки, та/або з використанням засобів телекомунікації / телемедичних систем.

Підстави надання послуги:
– наявність плану лікування створеного лікарем-фтизіатром у пацієнта (зі встановленим діагнозом А15-А19) згідно якого пацієнт отримує лікування у лікаря ПМД, якого обрано або буде обрано за декларацією про вибір лікаря з надання ПМД.

Місце надання медичних послуг: 

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22, 

м. Дрогобич, вул. А. Шептицького, 7, 

м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 9.

Перелік обладнання:

-електрокардіограф багатоканальний;
-ваги медичні;
-ростомір;
-глюкометр;
-тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
-таблиця для перевірки гостроти зору;
-термометр безконтактний;
-аптечка для надання невідкладної допомоги;
-мішок ручної вентиляції легенів;
-пульсоксиметр.

Обсяг медичних послу, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів з діагнозом туберкульоз (ТБ) на амбулаторному етапі.
2. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:
a. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, лужна фосфатаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, молочна кислота/лактат, електроліти (калій, натрій, кальцій, магній));
b. інших досліджень відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.
3. Забір та транспортування біоматеріалу для виконання бактеріологічних досліджень.
4. Визначення спільно з пацієнтом/пацієнткою амбулаторної моделі лікування під безпосереднім наглядом за прийомом протитуберкульозних препаратів (відео-DOT, DOT по місцю надання послуг, DOT вдома тощо) лікування ТБ, враховуючи рекомендації лікаря-фтизіатра та інших лікарів.
5. Контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів, призначених лікарем-фтизіатром (під безпосереднім наглядом та/або з використанням інших сучасних засобів контролю за прийомом протитуберкульозних препаратів).
6. Формування прихильності до лікування у пацієнта/пацієнтки, у тому числі із залученням соціальних працівників.
7. Дотримання тактики дій при виявленні побічної реакції лікарського засобу, з повідомленням про кожний такий випадок лікаря-фтизіатра, яким призначено відповідне лікування, та реєстрацією побічної реакції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
8. Щомісячна первинна оцінка слуху, гостроти зору та симптомів полінейропатії відповідно до моніторингу лікування.
9. Оцінка та корекція нутриційного статусу, з урахуванням проведення результатів інструментальних обстежень (вимірювання зросту та маси тіла).
10. Направлення пацієнтів з ТБ для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для діагностики, лікування супутніх захворювань, що загострилися на фоні ТБ, або отримання інших медичних послуг, в тому числі реабілітації у сфері охорони здоров’я.
11. Проведення індивідуальної профілактичної роботи з хворими на ТБ, спрямованої на навчання санітарно-гігієнічним навичкам та зниження ймовірності передачі мікобактерій туберкульозу іншим особам.

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту