Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;

направлення лікуючого лікаря;

вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

Підрядники:

 1. КЗ ЛОР «Львівське обласне патолого-анатомічне бюро» – проведення патологогістологічних досліджень біопсійного та операційного матеріалів.

Місце надання послуг:

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22.

Перелік обладнання:

 • відеоцистоскоп;
 • ендоскопічні інструменти;
 • відеопроцесор;
 • монітор;
 • освітлювач;
 • автоматичний дозатор лікувальних речовин;
 • аспіратор (відсмоктувач);
 • мішок ручної вентиляції легенів;
 • ларингоскоп з набором клинків;
 • аптечка для надання невідкладної допомоги;
 • джерело кисню;
 • термометр безконтактний;
 • тонометр;
 • пульсоксиметр.
 • портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

Обсяг медичних послу, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).

2. Консультація лікаря-анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта/пацієнтки.

3. Діагностична цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів без проведення ендоскопічних маніпуляцій.

4. Цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження) та/або ендоскопічною операцією.

5. Забезпечення місцевої або загальної анестезії.

6. Проведення гістологічного дослідження матеріалу, взятого під час цистоскопії.

7. Оформлення заключення та протоколу ендоскопічного втручання одразу після його проведення у повному обсязі з використанням стандартної термінології та класифікацій.

8. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

9. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, інших медичних послуг.

10. Запис результатів обстеження (фото/відео фіксація) на цифровий носій пацієнта/пацієнтки (за бажанням).

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту