Відділення загальної практики сімейної медицини № 3

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ

ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ № 3

 • Сімейне відділення надає лікувально – профілактичну допомогу населенню.
 • Сімейне відділення на правах структурного підрозділу входить в склад міської поліклініки.
 • Завідує відділенням спеціаліст, який має спеціальну підготовку лікаря загальної практики сімейної медицини і відповідну категорію.
 • Контроль за роботою поліклініки здійснює керівництво поліклініки.
 • Лікарі загальної практики сімейної медицини працюють в контакті з лікарями інших спеціальностей і діагностичними кабінетами.
 • Лікарі відділення в своїй роботі керуються даним положенням, наказами і інструкціями МОЗ і діючим законодавством.
 • Основним завданням сімейного відділення є:
 • забезпечення амбулаторного прийому хворих і обслуговування викликів на дому , згідно графіку.
 • проведення заходів профілактики захворювань, раннє виявлення захворювань і ефективне лікування в умовах поліклініки і вдома.
 • надання медичної допомоги первинного рівня.
 • якісне та ефективне надання первинної медичної допомоги населенню, згідно затвердженого наказу МОЗ №504 від 19.03.2018р.
 • проведення експертизи тимчасової втрати працездатності з видачею л/л, реабілітація інвалідів.
 • оздоровлення хворих в стаціонарі, стаціонарі вдома, денному стаціонарі.
 • здійснення виконання діагностичних, лікувальних заходів і контроль за ефективність.
 • забезпечення протиепідемічних заходів.
 • проведення профілактичних щеплень дитячого та дорослого населення.

У відділенні проводяться заходи по підвищенню кваліфікації лікарів, середніх медичних працівників.

Медичний персонал сімейного відділення проходить курси підвищення кваліфікації і атестацію кожні 5 років.

Відділ має свої кабінети у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами, вимогами , а також медичне обладнання , інструментарій, інвентар.

 

 

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту