Відділ інфекційного контролю

  1. Основним завданням ВІК є організація профілактики інфекцій та інфекційного контролю в КНП «Дрогобицька міська  поліклініка» ДМР з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, у тому числі пов’язаних із наданням медичної допомоги, мікроорганізмів із антимікробною резистентністю та формування культури безпеки в  ЗОЗ.
  2. Відповідно до покладених завдань ВІК здійснює:

1) розробку планів дій/заходів ЗОЗ на виконання нормативно-правових актів з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

2) розрахунок та обґрунтування щорічного бюджету для реалізації планів дій/заходів ЗОЗ з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

3) моніторинг, оцінку та зворотній зв’язок щодо виконання ЗОЗ та його структурними підрозділами заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, впровадження покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги;

4) епідеміологічний нагляд та ведення обліку інфекційних хвороб в ЗОЗ в установленому законодавством порядку;

5) розповсюдження новітніх даних в області профілактики інфекцій та інфекційного контролю, підтримку культури безпеки в ЗОЗ;

6) підготовку звітів та надання консультацій для керівництва, структурних підрозділів та працівників ЗОЗ з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю, впровадження покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги;

7) консультування з питань закупівлі обладнання і витратних матеріалів для ЗОЗ з метою дотримання санітарних норм і забезпечення профілактики інфекцій та інфекційного контролю;

8) розробку стандартних операційних процедур;

9) навчання та перевірку знань працівників ЗОЗ з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю, покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб

10) складання попереднього плану розслідування спалаху інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги в ЗОЗ та попередження його поширення;

11) просування та популяризацію заходів з профілактики інфекційних хвороб серед працівників ЗОЗ та пацієнтів/відвідувачів, співпрацю з громадськими об’єднаннями;

12) виконання заходів з інфекційного контролю за туберкульозом, відповідно до Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2019 року № 287, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року за № 408/33379;

13) інші функції, пов’язані з профілактикою інфекцій та інфекційним контролем

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту