Денний стаціонар

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ДЕННИЙ  СТАЦІОНАР

 

 • Денний стаціонар організовується для надання кваліфікованої  медичної допомоги хворим шляхом їх госпіталізації на деякий час при відсутності показів до постійного лікарського нагляду.
 • Основні завдання денного стаціонару:
 • Діагностика та лікування хворих при гострих захворюваннях або загостренні хронічних хвороб при відсутності показів  до цілодобового лікарського нагляду.
 • Надання кваліфікованої медичної допомоги хворим при невідкладних станах.
 • Доліковування хворих в стадії затухаючого загострення захворювання після виписки з лікувально-профілактичного закладу.
 • Забезпечення наступності з іншими відділеннями амбулаторно-поліклінічного закладу.
 • Проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів хворим, які перебувають на диспансерному  обліку.
 • Денний стаціонар організується в самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів.
 • Керівництво денним стаціонаром здійснює лікар відділення  денного стаціонару, який безпосередньо підпорядковується головному лікарю поліклініки та його заступникові.
 • В своїй роботі лікар денного стаціонару керується посадовою інструкцією, наказами та інструкціями МОЗ України, наказами керівництва поліклініки та діючим законодавством.
 • Денний стаціонар працює відповідно до режиму роботи лікувально-профілактичного закладу.
 • Відбір хворих для госпіталізації в денний стаціонар здійснюють завідувачі лікувальними відділеннями за поданням дільничних терапевтів, сімейних лікарів, інших фахівців лікувально-профілактичного закладу.
 • Показання та протипоказання для лікування хворих в денному стаціонарі затверджуються головним лікарем лікувально-профілактичного закладу.
 • У випадку несприятливого перебігу захворювання хворий госпіталізується у профільне відділення лікувального закладу.
 • На хворого, який знаходиться у денному стаціонарі, заповнюється «Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома» (ф.003-2/0).
 • При виписці хворого заповнюється епікриз, який при  потребі – витяг які передаються лікарю, що скерував хворого.
 • Лікар денного стаціонару користується базою  діагностичних  відділень закладу, в складі якого він функціонує.
 • На час перебування хворих в денному стаціонарі документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються у встановленому порядку.
 • Звіт про роботу денного стаціонару подається у встановлені терміни і у встановленому порядку.

 

 

 

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту