Відділення амбулаторної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям терапевтичного профілю

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ АМБУЛАТОРНОЇ ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

    Амбулаторна вторинна ланка складається з таких кабінетів: кабінет зав.відділення;  кабінет лікаря-інфекціоніста (кабінет «Довіра»); кабінет лікаря пульмонолога;, кабінет лікаря кардіолога; кабінет лікаря ревматолога і кабінет лікаря кардіоревматолога  дитячого; кабінет лікаря алерголога дитячого і дорослого; два кабінети лікаря ендокринолога  дорослого і один кабінет лікаря ендокринолога дитячого; кабінет лікаря гастроентеролога; кабінет лікаря гематолога; три кабінети лікаря терапевта-консультанта; два кабінети лікаря педіатра; кабінет лікаря-дерматовенеролога; кабінет ехокардіографії; кабінет електрокардіограми;  фізіотерапевтичний кабінет  та масажний кабінет; три кабінети  лікаря невропатолога дорослого  та один  кабінет лікаря невропатолога дитячого; підлітковий кабінет; кабінет лікаря призовної комісії.

Всі кабінети входять до складу КНП «Дрогобицька міська поліклініка» ДМР.

Завідувач відділення – спеціаліст, який має спеціальну підготовку з відповідної спеціальності.

Контроль за роботою відділення здійснюється керівником поліклініки.

Лікарі  відділення співпрацюють з лікарями – спеціалістами іншого профілю і в першу чергу з сімейними  лікарями.

В своїй роботі лікарі відділення керуються Статутом поліклініки, посадовими інструкціями, даним Положенням, наказами, вказівками і інструкціями Міністерства охорони здоров’я та діючим законодавством.

Основним завданням відділу являється: надання кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги хворим дорослим і дітям з виявленою патологією в умовах поліклініки, а також в склад відділення входить ФТК, який складається з кабінету електролікування та масажу і здійснює відновлювальне лікування хворих терапевтичного, хірургічного профілів, вузьких спеціалістів, а також дітей до 14 років в амбулаторно-поліклінічних умовах.

У відділенні можна пройти обстеження ехокардіографії та електрокардіограми та своєчасно виявити патології серцево-судинної системи дорослим та дітям.

У відповідності з цим завданням лікарі відділу проводять:

– регулярне проведення амбулаторного прийому за графіком, затвердженим адміністрацією поліклініки;

– розробка і в відповідних випадках проведення організаційних і методичних міроприємств з раннього виявлення і профілактики захворювань;

– динамічне спостереження дорослих і дітей до їх виздоровлення, ремісії або госпіталізації;

– контроль за своєчасним виконанням діагностичних  і лікувальних процедур дорослим  і дітям, які знаходяться під наглядом лікарів;

– своєчасне скерування хворих, при показах на ЛКК;

-консультації дорослих та дітей за скеруванням інших лікарів-спеціалістів і в т.ч. вдома;

-проведення експертизи тимчасової непрацездатності з видачею лікарняних листків згідно діючого законодавства;

– проведення санітарно-освітньої роботи і гігієнічного виховання населення;

– всі кабінети мають необхідну площу для розміщення, у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами і вимогами, а також медичне устаткування, інструментарій та інвентар;

– лікування, проведене дорослим і дітям в амбулаторних умовах , повинно бути кваліфікованим, не спричиняти погіршення стану хворого, повноцінним, із відвідуванням хворого вдома  у випадку стаціонару вдома;

– облік  дорослих та дітей, що перебувають на лікуванні, ведеться шляхом запису у журналах, щоденниках, а дані об’єктивного стану, діагностичних і лікувальних процедур, та  призначеного лікування у медичному паспорті амбулаторного хворого;

– своєчасне скерування хворих при показах на МСЕК;

– всі лікарі відділення користуються програмним забезпеченням  МІС Askep net.

Зав. відділення звітується за відповідно затвердженими МОЗ формами документації щомісяця, щоквартально і щорічно.

 

 

 • Загальні положення
 • Кабінет «Довіра» є спеціалізованим структурним підрозділом ДМП для надання спеціалізованої медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, і проведення консультування і тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції.
 • Штатний розпис кабінету «Довіра» КНП «ДМП» ДМР:
  • лікар-інфекціоніст 0,25 ставки
  • мед.сестра 0,5 ставки.
 • У своїй діяльності кабінет «Довіра» керується Конституцією України, іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та Типовим положенням.
 • Кабінет «Довіра» розміщений на базі кабінету інфекційних захворювань (каб. № 322) Дрогобицької міської поліклініки.
 • Оснащення кабінету «Довіра»:
 • використовується оснащення КІЗу з доукомплектуванням відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 липня 2010 року № 590 «Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД».
 • Графік роботи кабінету «Довіра»:
 • 900 – 1600 щодня, вихідні дні – субота, неділя.
 • Оплата праці лікаря кабінету «Довіра»: 50% надбавка до зарплати за напруженість праці.
 • Основні функції кабінету «Довіра»
 • Основними функціями кабінету «Довіра» є:
 • Надання послуг консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію особі, яка звернулася до кабінету «Довіра», та видача такій особі довідки про результати тестування за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057.
 • Встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, проведення антиретровірусної терапії, ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними відповідно до Порядку встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2013 року № 585, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 року за № 1254/23786.
 • Організація надання комплексної медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, із залученням інших фахівців, лікарів інших спеціальностей та направлення пацієнтів у разі потреби до відповідних закладів охорони здоров’я згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.
 • Профілактика опортуністичних та супутніх захворювань у людей,які живуть з ВІЛ.
 • Заходи з планування сім’ї, збереження репродуктивного та сексуального здоров’я людей,які живуть з ВІЛ.
 • Діагностика та лікування опортуністичних інфекцій у людей,які живуть з ВІЛ.
 • Організація та забезпечення заходів з постконтактної профілактики ВІЛ, у тому числі під час виконання професійних обов’язків, в установленому законодавством порядку.
 • Організаційно-методична та консультативна робота з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 • Забезпечення профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту В у людей, які живуть з ВІЛ, здійснення діагностики та лікування вірусного гепатиту С у людей, які живуть з ВІЛ.
 • Ведення та зберігання облікової документації, підготовка та подання звітної документації, адміністративних даних та оперативної інформації щодо епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в установленому законодавством порядку.
 • Дотримання умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я, та поваги до особистих прав і свобод громадян.
 • Консультування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, формування прихильності до лікування, залучення їх до обстеження на ВІЛ-інфекцію з профілактичною метою.
 • Забезпечення взаємодії з іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності у наданні паліативної та хоспісної допомоги, догляді та підтримці людей, які живуть з ВІЛ.
 • Взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та забезпечення комплексності послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.
 • Співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрами здоров’я, центрами планування сім’ї та репродукції людини, осередками Товариства Червоного Хреста України, та іншими благодійними та громадськими організаціями для забезпечення комплексності надання соціально-медичних та психологічних послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.
 • Участь в інформаційній роботі з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення території, що обслуговується, у тому числі серед молоді та осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.
 • Підвищення рівня професійної кваліфікації працівників кабінету «Довіра».
 • Кабінет «Довіра» має право:
 • Планувати власну діяльність з метою виконання функцій кабінету «Довіра» відповідно до програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 • Брати участь у проведенні заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфікування.
 • Ініціювати залучення благодійних та громадських організацій (за їх згодою) до своєї діяльності.
 • Брати участь у проведенні оцінки епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу, біоповедінкових дослідженнях серед різних груп населення, у тому числі серед осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, моніторингу та оцінки ефективності програм та заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції, що реалізуються на території обслуговування.
 • Брати участь у тематичних конференціях, семінарах та інших заходах.
 • Проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня професійної кваліфікації працівників кабінету «Довіра».
 • Вносити пропозиції керівнику ЗОЗ стосовно підвищення ефективності діяльності кабінету «Довіра» та якості медичної допомоги.
 • Надавати пропозиції щодо планування та фінансування місцевих програм з питань, що належать до функцій кабінету «Довіра».
 • Одержувати статистичну інформацію з центру з профілактики та боротьби зі СНІДом щодо стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.
 • Управління кабінетом «Довіра»
 • Безпосереднє керівництво кабінетом «Довіра» Дрогобицької міської поліклініки здійснює лікар-інфекціоніст, який призначається та звільняється з посади наказом головного лікаря ДМП.
 • Лікар кабінету «Довіра» підпорядковується головному лікарю та заступнику головного лікаря з надання медичної допомоги населенню.
 • Лікар кабінету «Довіра» проводить заходи щодо попередження синдрому професійного виснаження серед медичного персоналу кабінету «Довіра» внаслідок дії професійних стресів.
 • Організаційно-методичне керівництво діяльністю кабінету «Довіра» здійснюють центри з профілактики і боротьби зі СНІДом.
 • Положення про кабінет розроблене на основі «Типового положення про кабінет «Довіра», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 липня 2014року № 509,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2014року за № 920/25697.

 

 

 

 

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту