Кабінет статистики медичної

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАБІНЕТ СТАТИСТИКИ МЕДИЧНОЇ

 

 • Кабінет статистики медичної є підрозділом КНП «Дрогобицька міська поліклініка» ДМР, місце знаходження в кабінеті № 115.
 • Відповідно до наказу МОЗ України від 12.12.1997 р.№ 348 «Про заходи щодо розвитку медичної статистики» кабінет здійснює координацію діяльності структурних підрозділів щодо збору, обробки та аналізу медичної статистичної інформації, впроваджує існуючу систему обліку і статистики.
 • Кабінет статистики медичної у своїй діяльності керується наказами ВОЗ м. Дрогобича, та наказами головного лікаря.
 • У своїй роботі кабінет статистики медичної підпорядковується головному лікарю міської поліклініки, заступнику головного лікаря та начальнику інформаційно- аналітичного відділу охорони здоров’я м. Дрогобича.
 • Кабінет статистики медичної здійснює роботу щодо збору, обробки та аналізу медично – статистичної інформації, проводить контроль за якістю, достовірності подання інформації згідно записів в первинній медичній документації.
 • Основним завданням кабінету є:
 • Збір, обробка та аналіз статистичної інформації. Подання рекомендацій щодо покращення показників роботи установи.
 • Забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації.
 • Статистичний кабінет приймає звіти структурних підрозділів поліклініки.
 • Визначає статистичні показники щодо народжуваності, смертності, захворюваності та хворобливості.
 • Статистичний кабінет проводить статистичні ревізії структурних підрозділів установи, вносить пропозиції щодо усунення недоліків виявлених при перевірках.
 • Проводить централізований збір, обробку первинної облікової документації, використовуючи для цього комп’ютерну техніку для обробки медико-статистичної інформації.
 • Формує статистичну звітність, аналізує статистичні дані, що характеризують якість та обсяг надання медичної допомоги населенню.
 • Формує статистичні характеристики діяльності лікувального закладу.
 • Готує оперативну медико-статистичну інформацію для керівництва закладу. Обсяг та періодичність цієї інформації визначається керівництвом закладу.
 • Працівники кабінету несуть відповідальність за якість сформованих звітів.
 • Статистичний кабінет бере участь у розробці окремих завдань, що потребують застосування статистичних методів.
 • Забезпечує у встановленому порядку статистичною інформацією заклади охорони здоров’я.
 • Проводить моніторинг основних показників діяльності установи.

 

 

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту