Відділ сервісу та комунікації

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ СЕРВІСУ ТА КОМУНІКАЦІЇ

 

 • Відділ створений з метою реалізації пацієнт-орієнтованої моделі надання медичної допомоги та обслуговування, побудови якісної системи комунікації з пацієнтами медичного закладу, надання інформаційної та консультативної підтримки населенню.
 • Керівництво Відділом здійснює завідувач відділу сервісу та комунікації, який підпорядковується безпосередньо головному лікарю.
 • Центральними завданнями Відділу є:
 • Забезпечення високого рівня задоволеності пацієнтів медичного закладу рівнем обслуговування, спираючись на їх потреби та очікування.
 • Забезпечення доступу населення до актуальної, достовірної і повної інформації, яка стосується медичних послуг, що надаються у КНП «ДМП» ДМР, зокрема особливостей та порядку їх отримання, графіку роботи лікарів та підрозділів закладу, іншої необхідної інформації, використовуючи різні шляхи комунікації (телефонний зв’язок, Інтернет ресурси, соціальні мережі, роздаткові матеріали тощо).
 • Побудова і реалізація ефективної системи комунікації на рівні «медичний фахівець – пацієнт закладу».
 • Реалізація зазначених завдань передбачає здійснення наступних функцій:
 • надання інформаційних послуг населенню шляхом обробки їхніх вхідних звернень (особисто або через засоби телекомунікації);
 • забезпечення отримання інформації про медичний заклад та медичні послуги, використовуючи алгоритми та комунікаційні шаблони;
 • організація та сприяння ефективній комунікації між пацієнтами та медичними працівниками (лікарями, медичними сестрами тощо) і немедичними працівниками КНП «ДМП» ДМР;
 • забезпечення інформаційного супроводу пацієнтів на всіх етапах взаємодії з КНП «ДМП» ДМР;
 • координація роботи по обслуговуванню пацієнтів та взаємодія з іншими підрозділами лікувального закладу;
 • здійснення запису пацієнтів на прийом, введення даних у медичну інформаційну систему;
 • збір і обробка персоналізованої інформації про пацієнтів закладу;
 • сприяння забезпеченню немедичних потреб пацієнтів (створення комфортного і безпечного середовища);
 • організація збору та аналізу інформації щодо задоволеності пацієнтів якістю медичної допомоги та рівнем обслуговування. Робота з відгуками, скаргами, пропозиціями;
 • розробка та використання інструментів моніторингу і контролю рівня пацієнт-орієнтованості надання медичних та немедичних послуг;
 • робота над створенням і утриманням позитивного іміджу та бренду закладу;
 • сприяння формуванню лояльності пацієнтів до закладу;
 • розробка та створення інформаційно-комунікативної інфраструктури закладу.
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту